Agama

Akhlaq : tingkah laku baik / buruk yang dilakukan oleh seorang manusia dan bersangkutan dengan moral dan etika

Jenis-jenis akhlaq : Akhlaqul mahmudah :Akhlaq terhadap Allah
Akhlaq terhadap diri sendiri
Akhlaq terhadap sesama manusia

Persoalan-persoalan akhlaq masa kini : Wanita yang tidak menutup aurot [ tabarruj]
Minum-minuman keras
Berzina
Durahaka kepada orang tua

Pengertian definisi tasawuf : ajaran yang mengenal dan mendikatkan diri kepada Allah SWT sehingga memperoleh hubungan secara sadar dengan Allah dengan selalu memelihara kesucian diri, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana

Tujuan dari tasawuf : mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, sehingga kita bias melihat Allah dengan mata batin kira

Sumber tasawuf : Al-Quran dan Sunnah nabi

Maqamat dalam tasawuf : langka yang harus di tempuh oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah

1.Taubat : membersihkan diri dari perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalah
2.Wara’ : menjauhkan diri dosa
3.Zuhud : tidak menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi
4.Fakir :tidak menginginkan sesuatu yg lebih dari apa yang ada dalam diri
5.Sabar : Sabar menghadapi cobaan Allah
: Sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan
: Sabar berusaha atau bekerja
6. Tawakal: percaya dan menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga sehingga keadaan diri kita menjadi tenang dan tentram
7. Ridlah: ajaran untuk menanggapi segala bentuk keadaan jiwa yang mana rela menerima apa saja dan yang sedang dialami adalah apa yang terbaik untuk kita